FAQ

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania. Jeśli nie znajdujesz odpowiedzi na swoje pytanie skontaktuj się z nami.

System AR4vision działa obecnie wyłącznie na systemie operacyjnym Windows 10. Wynika to z faktu, że ten system operacyjny jest dostępny na okularach (Microsoft Hololens), które obsługują nasz system. W planach jest rozszerzenie dostępności systemu.
System Ar4vision działa obecnie wyłącznie na systemie operacyjnym Windows 10. Wynika to z faktu, że ten system operacyjny jest dostępny na okularach (Microsoft Hololens), które obsługują nasz system. Zalecamy upgrade systemu operacyjnego do wersji 10.
Jeśli tablet zawiera system operacyjny Windows 10 możliwe jest korzystanie z naszej aplikacji desktop na tym urządzeniu. W niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzenie dostępności systemu.
System AR4vision działa obecnie wyłącznie na okularach Microsoft Hololens. Planujemy poszerzenie oferty o rozwiązania dostępne na inne platformy (Vuzix, Magic Leap, Mira Prism) w momencie kiedy będą one dostępne w stabilnych komercyjnych wersjach.
Tak, do każdej aplikacji desktop możemy wykupić dodatkowe licencje aplikacji na okulary.
System AR4vision działa w oparciu o nasze serwery (zlokalizowane w Polsce i w Kanadzie), jednak przewidujemy możliwość instalacji wdrożeniowej opartej o serwery klienta.
Nie, połączenie może odbywać się w różnych sieciach, w różnych lokalizacjach. Wymaga to jedynie konfiguracji systemu w ustawieniach, w tym podania IP. Szczegóły zawarte są w instrukcji użytkownika.
System AR4vision daje nam możliwość streamowania obrazu, ale dodatkowo mamy też możliwość „mrożenia” obrazu, na którym można następnie pracować.
Do sprawnej obsługi systemu potrzebne jest łącze internetowe o szybkości min. 5 MBit.
Tak, istnieje taka możliwość. W tym celu należy z poziomu aplikacji desktop użyć klawisza CTRL a następnie skierować kursor myszki w kierunku, w którym pracownik ma się poruszać. Pracownik korzystający z okularów będzie widział strzałki kierunkowe.

Strzałki, jak i inne zaznaczone obiekty usuwamy poprzez wciśnięcie klawisza Backspace. Poprzez wciśnięcie klawisza Delete usuwamy wszystkie strzałki dotąd narysowane.

Aplikacja jest dostępna zarówno na system operacyjny Android oraz system operacyjny iOS.
W przypadku aplikacji na system operacyjny iOS telefon od wersji iOS 11 lub wyższej. 
W przypadku aplikacji na system operacyjny Android telefon od wersji Android 7.0 lub wyższej.
Minuty są odejmowane z konta osoby dzwoniącej.